Jolood V-Class - ийн зөвлөмж

Mozilla хөтөч ашиглан хичээлд холбогдвол илүү хялбар

Mozilla ТАТАХ 

 

                                                                                                                         WIZIQ DESKTOP APPLICATION татан ашиглавал бүр илүү хялбар

                                                                           wiziq desk app ТАТАХ 

 

1-р алхам

2-р алхам

3-р алхам

4-р алхам