Jolood V-Class

Jolood V - Class

         Jolood V – Class нь  Онлайн сургалтын виртуал /хийсвэр/ анги бөгөөд багш суралцагсдын шууд харилцаа бүхий Онлайн АМЬД сургалт юм . Та тухайн үед товлогдсон хичээлийн сэдвүүдээс сонгон тогтсон цагтаа дуу , дүрс бүхий  Онлайн танхимд холбогдож шууд хичээлээ багшаар заалгах боломжтой бөгөөд энэ нь зайлшгүй багшийн тайлбар шаардсан сэдвүүд , шалгалтанд бэлтгэх эрчимжүүлсэн давтлага зэрэгт нэн тохиромжтой хамгийн орчин үеийн онлайн сургалтын  шинэ нээлт хэмээн ойлгож болно .   Ингээд та бүхэнд Jolood V- Class буюу Онлайн амьд сургалтын товч танилцуулгыг хүргье 

 

1 . Дуу , дүрс бүхий амьд харилцааны цонх

Та энгийн , ойлгомжтой цонхонд нэвтэрч цэвэр , тод  дугаралт , бүтэн хэмжээгээр харагдах дүрс бүхий виртуал ангид багш болон бусад онлайн суралцагсдын хамт хичээлээ үзнэ . Хичээл шууд явагдаж багш сурагчын амьд харилцаа үүснэ .

 

2. Ухаалаг виртуал самбар

 Та маш олон үйлдэл хийх боломжтой багш , сурагчдын талбаруудыг /самбар/ ашиглан хичээлээ үзнэ . Ухаалаг самбарт багш өөрийн бэлтгэсэн бүх төрлийн presentation pp , зураг , видео , аудио , хөдөлгөөнт зураг зэргийг нэгэн зэрэг болон төрөлжүүлж оруулан хичээлдээ ашиглах бөгөөд багшийн зөвшөөрлөөр суралцагч та бас ухаалаг самбарт чөлөөтэй ажиллах боломжтой

3. Текст харилцааны олон үйлдэл бүхий талбар

 Та хичээлээ үзэж байхдаа багшийн асуултанд бусад суралцагсадын хамт чөлөөтэй бичгээр хариулж санал бодлоо солилцоно

 4. Комьпютерийн дэлгэцийг бүрэн ашиглах боломж

 Та төрөл өөрийн дэлгэцээр төрөл бүрийн хэлбэр , хэмжээтэй файлуудыг хичээлийн туршид хүлээн авах боломжтой .

5. Ирцийн бүртгэлийн автомат систем

Та виртуал ангид хичээллэсэн үед автоматаар таны ирцийг багшийн оролцоогүйгээр сургуулийг удирдлагад и-мэйлээр явуулах бөгөөд энэ нь таныг бусдын нөлөөгүйгээр бие даан суралцахад дэмжлэг болж урам өгөх юм .

 

 

  6.  Багшийн удирдлагын талбар

   Таныг виртуал ангид хичээллэж байх үед онлайн багш удирдах бөгөөд хичээлийг эртнээс нарийн төлөвлөн зохион байгуулсан байна . Өөрөөр хэлбэл багш хичээлийн дэг , суралцагч бүрийн чадвар түвшинд тохируулан оролцоог нь байнга бодитоор идэвхижүүлж байх юм . Энэ нь энгийнээр хэлбэл танай ангид хэзээ ч сахилгагүй сурагч , муу сурагч , хуулдаг сурагч байхгүй байна гэсэн үг юм

7. Ухаалаг утас ашиглан хичээл үзэх 

Та өөрийн ухаалаг утсаараа шаардлагатай үед холбогдон хичээлээ чөлөөтэй үзэх боломжтой 

8. И-мэйлээр хичээлийг хуваарь , мэдээллийг авах боломж 

Та хичээлийн хуваарь , сургалтын мэдээллийг  цаг алдалгүй өөрийн и-мэйлээр тогтмол авч байх болно 

Та шинэ бүхний нэг хэсэг болоход бэлэн үү ? .....