Төгсөгчдийн судалгаа/сэтгэгдэл

1. Та манай сургуулийн тухай мэдээллийг хаанаас авсан бэ ? Яагаад манай сургуулийг сонгосон бэ ?

2. Онолын хичээлийг та ямар хэлбэрээр судалсан , ямар хугацаанд суралцаж хэддэх оролтоороо тэнцсэн бэ ?

4. Онлайн болон танхимын сургалтын ойлгомжтой эсэхийг та дүгнэвэл ямар дүн тавих вэ ? /а.Маш ойлгомжтой  в. Ойлгомжтой сайн г. Ойлгомжгүй тааруу/ Сайн дүн тавьсан бол юу илүү таалагдсан, муу дүн тавьсан бол юу таалагдаагүй талаар бичнэ үү 

5. Жолооны дадлагын талаар сэтгэгдлээ бичнэ үү

6. Та хэн нэгэн жолооч болсон хүнээс төгссөн авто сургуулийх нь сургалт , төгсөгдчийнх нь амжилт , хангамж , сургалтын орчин , шаардлагынх нь талаар асууж өөрийн сургуультай харьцуулан сонирхолтой жишээ нэгийг бичнэ үү .

Төгссөн сургуулийнхаа өсөлт , хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан Танд баярлалаа !