Эрхэм зорилго

“ Олон улсын онлайн сургалтын технологид  гарч буй дэвшил , өөрчлөлт , хөгжлийг судлаж өөрийн эрдэмтэн багш нарын туршлага  ба судалгаанд  тулгуурласан иж бүрэн онлайн сургалтыг түгээмэл хэрэглээ болгох” – д оршино